Strona główna > RODO

RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie z ochronie
danych – dalej RODO z dniem 25 maja 2018 roku) informuję, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej z siedzibą w Darłowie ul. Wieniawskiego 19c.

Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biblioteka@darlowo.pl

lub zadzwoń pod numer 943142697.
Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy zewnętrzne, które realizują usługi IT na podstawie umowy zawartej z administratorem zgodnie z art. 28 RODO.

  1. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem 943142223 do 26 wew. 221 lub pod adresem e-mail iod@darlowo.pl

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości korzystania z zasobów biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO oraz ustawy MKiDzN z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późn. zmianami.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

  4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia.

  5. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z księgozbioru.

  7. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny używamy plików cookie zgodnie z opisem tutaj .
Klikając przycisk Akceptuję lub kontynuując przeglądanie naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na użycie plików cookie.

Akceptuję