Strona główna > O nas

O nas

Najstarsze zapisy o istnieniu w Darłowie biblioteki zaświadczają o tym, że istniała ona już przynajmniej na początku XV wieku, kiedy do naszego miasta przybyli mnisi z zakonu Kartuzów, którzy ręcznie przepisywali manuskrypty. Powszechnie dostępną bibliotekę założono w Darłowie w roku 1897. Kierował nią przez 20 lat Karl Rosenow - słynny założyciel darłowskiego muzeum. W tych czasach majątek biblioteki stanowiło 1600 woluminów książek. II wojna światowa zakończyła się w tej nadmorskiej miejscowości w nocy z 6 na 7 marca 1945 roku. Darłowska kultura poniosła podczas działań wojennych ogromne straty. Jednakże pierwszy burmistrz Darłowa w powojennej Polsce - Stanisław Dulewicz, przykładał wielką wagę do upowszechniania polskiej kultury. Dlatego już od 1945 roku zaczęto gromadzić polskie książki z myślą o utworzeniu biblioteki publicznej. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło dwa i pół roku po wyzwoleniu miasta, czyli 31 października 1947 roku. Przed tym czasem nieoficjalnie funkcjonowała przy ul. Wenedów 5. Biblioteka zaczęła funkcjonować od początku roku 1948. Zaświadcza o tym fakt, iż pierwszy wolumin biblioteczny (powieść L. Aragona) zinwentaryzowano 3 stycznia tegoż roku. W styczniu 1949 roku na zbiory biblioteczne składało się 969 książek. Obecnie księgozbiór liczy 31 982 woluminów w Darłowie i 12670 woluminów w Darłówku.

W roku 1949 kierowniczką Biblioteki Miejskiej w Darłowie została pani Wanda Kretówna. W Protokole z inspekcji przeprowadzonej w Bibliotece Miejskiej w Darłowie w dniu 13 maja 1949 r. czytamy: Personel Biblioteki Miejskiej jest dwuosobowy. Kierowniczka biblioteki jest siłą przeszkoloną na kursie bibliotecznym w Toruniu i posiada grupę uposażenia X-tą, zaś siła dodatkowa opłacana jest z funduszów biblioteki (…).

W latach 1949 - 1977 Miejską Biblioteką Publiczną kierowała Bronisława Żubruń. Jako bibliotekarz pracował również Danek (właśc. Bohdan) Żubruń. Biblioteka znalazła wówczas swoją siedzibę w budynku prezydium Miejskiej Rady Narodowej przy Placu Kościuszki. Wypożyczalnia i czytelnia zajmowały tam pokój o pow.92 m2. Następną siedzibą biblioteki był budynek przy głównej ulicy miasta - Powstańców Warszawskich 27. Zbiory zajmowały całe I piętro - około 130 m2. Parter i poddasze użytkował Dom Kultury. Po Pani Żubruniowej, biblioteką zarządzali kolejno państwo: Mirosława Bołtuć, Grażyna Wolska, Zofia Bielecka, Elżbieta Dzierko, Elżbieta Majewska, Mariola Andrys Apanaszczyk, Jerzy Piotrowski, Arkadiusz Sip i Krystyna Krakowiak. W tym czasie darłowska biblioteka była Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną, a w jej skład, oprócz biblioteki miejskiej, wchodziła biblioteka w Domasławicach, biblioteka w Dąbkach oraz biblioteka w Jeżycach.

W latach 80-tych w skład darłowskiej biblioteki wchodziły dwie filie: jedna z siedzibą w Domu Rybaka, natomiast druga znalazła lokum w wyremontowanym społecznie parterowym budynku przy ulicy Południowej 8, a od kilku lat ma swoją siedzibę w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłówku. W skład MiGBP wchodziło także wiele punktów bibliotecznych na wsiach i w ośrodkach wczasowych, ale i w mieście (m.in. w Spółdzielni Mieszkaniowej).

Od 1 kwietnia 2009 roku Uchwałą Rady Miejskiej biblioteka stała się samodzielną jednostką noszącą nazwę Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej. Dyrektorem, w wyniku powołania przez Burmistrza Miasta Darłowo, została pani Krystyna Krakowiak. Od 1 września 2020 roku funkcję dyrektora biblioteki pełni pani Joanna Witkowska.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej to obecnie budynek główny mieszczący się przy ul. Wieniawskiego 19 c i jedna filia biblioteczna przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłówku. Biblioteka obsługuje rocznie ok. 4000 czytelników, udostępniając rocznie blisko 65 000 zbiorów z różnych dziedzin wiedzy. Poza tradycyjną książką oferujemy Czytelnikom audiobooki oraz dostęp do platformy Legimi.

W 2010 roku rozpoczęto w bibliotece komputeryzację. Całkowicie zautomatyzowano procesy biblioteczne, wprowadzono system MAK+. Proponowany Czytelnikom księgozbiór prezentowany jest na stronie internetowej biblioteki. Użytkownicy biblioteki mają w czytelni dostęp do stanowisk komputerowych i bezpłatnego Internetu.

W ciągu kilku ostatnich lat biblioteka realizowała różnego rodzaju projekty m.in. „Spotkania z pasjami”, „O finansach w bibliotece”, „Kieruj w dobrym stylu”, „Rodzinne czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akcja Żonkile”, „Czytam Herberta w podróży”.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie proponuje wiele różnorodnych imprez promujących książkę i propagujących czytelnictwo, w tym różne formy popularyzatorskie, począwszy od spotkań autorskich, wystaw, konkursów, festynów, poprzez odczyty, wykłady, zajęcia plastyczne. Przy bibliotece funkcjonują Dyskusyjne Kluby Książki. Aktywnie włączamy się w organizację imprez miejskich. Współpracujemy ze stowarzyszeniami oraz jednostkami kultury.
Należy podkreślić, że MBP kieruje swą ofertę również do darłowskich szkół i przedszkoli poprzez prowadzenie specjalnie dla uczniów lekcji bibliotecznych. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Mała książka – Wielki człowiek. Biblioteka gromadzi księgozbiór zawierający pozycje z historii miasta i regionu oraz popularyzuje dorobek miejscowego środowiska literackiego oraz inne Dokumenty Życia Społecznego.
Oprócz swoich podstawowych zadań, biblioteka jest czynnym animatorem kultury w mieście. Od lat organizuje eliminacje miejskie, a obecnie eliminacje powiatowe do Regionalnego Turnieju Recytatorskiego "Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta polne". Od 2004 r., wspólnie z biblioteką Miejskiego Gimnazjum, organizowaliśmy Konkurs Liryki Morskiej "Złota Muszla" dla gimnazjalistów powiatu sławieńskiego. Co roku najmłodsi czytelnicy korzystają z bogatej oferty imprez podczas ferii zimowych. Organizowane są także spotkania autorskie (zwłaszcza promujące twórczość lokalnych pisarzy), konkursy plastyczne oraz okolicznościowe formy pracy z czytelnikiem.
Naszymi gośćmi byli Marek Krajewski, Filip Łobodziński, Bronka Nowicka, Grzegorz Kasdepke, Basia Kosmowska, Jarosław Kret, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Monika Oleksa, Cezary Harasimowicz i wielu innych znanych pisarzy i twórców.
Placówka filii organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne, spotkania lokalnych twórców oraz akcje promujące czytelnictwo. To właśnie przy filii działa nieformalna grupa poetów Darłowski Klub „Literacki Krąg”

Idąc za duchem czasu stosujemy marketing i dbamy o dobry wizerunek biblioteki i jej reklamę. Intensyfikujemy te działania podczas Tygodnia Bibliotek, kiedy to świętujemy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, bierzemy również udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.

Na wizerunek współczesnej biblioteki pracuje obecna załoga licząca 9 osób. Wszyscy staramy się spełniać oczekiwania czytelników oraz kreować jak najlepszy obraz MBP. Należy zaznaczyć, że w darłowskiej bibliotece pracuje profesjonalna kadra z odpowiednim wykształceniem i długoletnim stażem bibliotekarskim, starająca się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i stwarzać przyjazną atmosferę. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje biblioteka powiatowa w Sławnie oraz Książnica Pomorska w Szczecinie.
Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Krajowej Rady Bibliotecznej.

Wszystkich zainteresowanych działalnością biblioteki zachęcamy do zapoznania się z naszym serwisem WWW, zaznajomienia się ze zbiorami biblioteki dostępnymi on-line oraz naszą ofertą na Facebooku.

 

Opracowały:

M. Andrys

K. Krakowiak

 J. Witkowska

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny używamy plików cookie zgodnie z opisem tutaj .
Klikając przycisk Akceptuję lub kontynuując przeglądanie naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na użycie plików cookie.

Akceptuję